Why invest in Zoomability?

Best solution on a growing market

There are many reasons to invest in Zoomability.
The Zoom and it's strong IP is the best solution for people than normally are limited to homes or city pavements. The company has just begun to address the rapidly growing world market, and is in a great position to become the dominant player.

1,000+

ZOOMS SOLD WORLDWIDE
The zoom has been sold to more than 1000 users in 17 countries, almost without any marketing efforts. It is now time to expand our reseller network and start effective communication with the market.

65 M

Potential users
According to the World Health Organization (WHO), it's estimated that in 2022 approximately 65 million people worldwide need a wheelchair for mobility

$6,8 b

Estimated market in USA only
The North America wheelchair market alone, was valued at USD 1.7 billion in 2022 and is expected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.1% from 2023 to 2030

Stock data

Latest data from Spotlight. For more information visit our page on Spotlight.
Spotlight Zoomability page

Company overview

Zoomability Int AB develops, manufactures, and sells the electric vehicle Zoom Uphill through its wholly-owned subsidiary, Zoomability AB, which in turn has a subsidiary in the USA, Zoomability Inc.

The products are primarily intended for individuals suffering from physical disabilities and illnesses with limited mobility, but can be used by anyone without stigma.

Customers are found among private individuals worldwide. The United States is the largest market with the highest number of vehicles sold, followed by Sweden, the Netherlands, and Italy.

Sales are conducted through various partners around the world. In total, Zoom Uphill is available in more than 17 countries.

More information

Shareholder information

Pehr-Johan Fager

CEO, Board member
född 1953, är verkställande direktör i Zoomability sedan januari 2018 och styrelseledamot sedan mars 2018. Pehr-Johan Fager innehar en fil. kand. i kemi och biologi från Uppsala universitet. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknikindustrin, både från multinationella företag och mindre bolag. Stationerad i Sverige har han under den tiden haft hela världen som arbetsfält med störst erfarenhet från EU-länder, USA, Kina och Japan. Förutom företagsledning, sälj och marknad har han varit mycket engagerad i R&D, och IT samt regulatoriska frågor och kvalitetsfrågor. Pehr-Johan har de senaste 12 åren arbetat som managementkonsult med fokus på att hjälpa företag att utvecklas och bli lönsamma. Utöver uppdragen i Zoomability är Pehr-Johan VD i AreBe Group AB och har några andra styrelseuppdrag. Han är också ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet.

Karl-Axel Sundkvist

Chairman of the board
född 1962, är ordförande i Zoomability sedan mars 2018. Karl-Axel är en ekonom som arbetar med ledar- och organisations- samt prestationsutveckling inom näringsliv, offentlig verksamhet samt inom idrotten.

1996 coachade han kanotdamer till OS-guld i Atlanta och blev utsedd till Sveriges främsta idrottsledare. Att skapa framgångsrika mentala bilder och sedan överföra dem till verklighet är ett område där idrotten och affärsutveckling möts. Utöver uppdraget inom Zoomability innehar Karl styrelseuppdrag inom investment bolaget Falvir AB och listade bolaget Tikspac AB.

Ted Tigerschiöld

Board member
född 1993, är ledamot i Zoomability sedan December 2018. Ted är civilingenjör i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan.

Teds intresse for Zoomen väcktes då han såg vilket enormt värde och glädje den gav till närstående som använde den. Han har erfarenhet av arbete inom bland annat försäkring, elektroniktillverkning, försvar och utbildning.

Robert Olrog

Board member
född 1995, är ledamot i Zoomability sedan september 2020. Robert är utbildad ingenjör med en examen från Kungliga Tekniska Högskolan samt university of Cambridge.

Under sina studier har han inriktat sig på frågor gällande industriella system och produktion. Han har även erfarenhet av hållbarhet, IT, tillverkning samt rådgivning för infrastrukturprojekt.
Zoomability AB
Brandthovdagatan 24
721 35 Västerås, Sweden
Zoomability uses the IP2Location LITE database for
IP Geolocation
April 24, 2024 © All rights reserved