Category: Invitation

Kallelse till Årsstämman 2024

Aktieägarna i Zoomability Int AB (publ), org.nr. 559088-0240, kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 10:00. Deltagande kommer att ske via Zoom-videomöte. Rätt att deltagaRätt att delta i stämman [...]
Read more
Zoomability AB
Brandthovdagatan 24
721 35 Västerås, Sweden
Zoomability uses the IP2Location LITE database for
IP Geolocation
May 28, 2024 © All rights reserved