Kort presentation av förslag på nya styrelsemedlemmar

På årsstämman den 5 juni finns förslag på ändring av styrelsen fram till nästa årsstämma. Här nedan är en kort presentation på de tre nya styrelsemedlemmarna som föreslås bli invalda.

Niclas Granér
Niclas Arbetar i dagsläget med att investera och engagera sig i intressanta bolag och projekt. Han har bred erfarenhet inom teknik- och produktutveckling och arbetat i ledande befattningar, ofta som delägare, i innovativa bolag med internationella kunder och leverantörer.  Han har även drivit företag inom hotell- och besöksnäringen.
Niclas är i botten maskiningenjör och byggt på med olika kurser på Högskolan Dalarna , bl.a. industriell ekonomi.

Markus Hartwig, Dr. Dipl. Ing., MBA
Markus is a German/ Swedish national energy expert with a PhD in finance from the Stockholm School of Economics. He has a varied experience in business development, corporate strategy and company restructuring both in large conglomerates such as Vattenfall AB and Hitachi, in medium size energy firms such as  DEW21, a German state owned utility and in building start-ups such as Greenstone Energy, an AI based renewable power company in Berlin.

Periasamy Mathialagan, LLB (hons), MBA
After achieving a bachelor at law degree in 1989 at the University of London, Mathi got the degree barrister 1992. He finished his MBA studies at Nottingham on Trent University in 1997. Since then, he was working as legal and commercial consultant with various companies specialized in international trade. Since 2019 he is consultant to Blackstone Resources.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Zoomability AB
  Brandthovdagatan 24
  721 35 Västerås, Sweden
  Zoomability uses the IP2Location LITE database for
  IP Geolocation
  June 21, 2024 © All rights reserved