Zoom Uphill är utvecklad för personer som har nedsatt funktion i de nedre extremiteterna men full överkroppsfunktion. Enligt Transportstyrelsen klassad som elcykel utan trampor. Då den är avsedd för personer med fysisk funktionsnedsättning har den ingen effektbegränsning som vanliga elcyklar, men en maxhastighet på 20 km i timmen.

Sedan 13 november 2019 är Zoomen också registrerad som medicintekniskt hjälpmedel klass 1 enligt det europeiska direktivet 93/42/EC från 14 juli 1993, och har därför fått ett sådant certifikat från Läkemedelsverket som sköter dessa ärenden i Sverige.