Zoomability kommer att delta i projektet ”Vision Lofsdalen” genom att vara med och utveckla nya cykelleder. Projektet ska skapa ett nytt område för stigcykling i fjällterräng där målet är att de första lederna ska vara klara redan sommaren 2020. Samarbetet med Zoomability kommer göra vissa cykelleder anpassade för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna.

Det hela har möjliggjorts genom att Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening i december 2019 beviljades stöd till projektet “Vision Lofsdalen” med hela 10,7 miljoner. Pengarna kommer från Tillväxtverket (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun och ska användas under den treårsperiod som projektet varar. Som en del i projektet kommer det under sommaren 2020 att byggas en ny led som är anpassad för Zoom Uphill, men Zoomability kommer också passa på att ”Zoom-certifiera” de nuvarande lederna där Zoomen kan ta sig fram. På så vis kan Lofsdalens vackra natur lättare göras tillgängliga för personer som annars är rullstolsburna.

Redan 20-22 mars kommer vi dock att vara med i Lofsdalens monter på Svenska Cykelmässan på Stockholmsmässan i Älvsö för för att visa upp Zoomen och ge en försmak på vad som komma skall.

Det här är det andra projektet Zoomability deltar i för att göra den svenska naturen mer tillgänglig, efter det på Hunne- och Halleberg, som vi berättat om tidigare. Troligen är det bra början på en trend som kommer att stärka den svenska turistnäringen i framtiden och redan nu ge de anläggningar som satsar på bättre tillgänglighet en konkurrensfördel.