Zoomability Int AB utvecklar, producerar och vidaresäljer det eldrivna fordonet Zoom Uphill via sitt helägda dotterbolag Zoomability AB, som i sin tur har ett dotterbolag i USA, Zoomability INC. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av fysiska nedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer runtom om i världen. USA är den största marknaden med flest sålda fordon följt av Sverige, Nederländerna och Italien. Försäljningen bedrivs via olika partners runt om i världen. Totalt finns det Zoom Uphill i mer än 17 länder.

För mer information om oss gällande aktiekurs, pressmeddelanden m.m. gå till vår sida på Spotlight Stock Market

______________________________________________________________________________

Kallelse till extra bolagsstämma 22 september 2023, kl 10:00, (KBR-stämma 2)

Kallelse till extra bolagsstämma 31 juli, 2023, kl 11:00

Kallelse till KBR-stämma den 17 juli, 2023, kl 11:00

Kallelse till Årsstämma 2023, den 7 juni, kl 10:00
Förslag till beslut på årsstämman
Årsredovisning Zoomability Int AB 2022
Revisionsberättelse

Kvartalsrapport Q1-2023

Bokslutskommuniké 2022

Information om företrädesemission av units december 2022
Komplett informationsmemorandum
Teaser
Anmälningssedel med stöd av uniträtter
Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Aktien handlas på Spotlight Stock Market
https://spotlightstockmarket.com/

För pressmeddelanden se
”Nyheter” om Zoomability på Spotlight

Analyser och intervjuer
2021-05-10: Analyst Group – Förväntat kapitaltillskott möjliggör expansion
2021-05-19: Analyst Group – Intervju med VD Pehr-Johan Fager
2021-05-19: Analyst Group – Kommentar rapport Q1-2021
2022-05-18: Analyst Group – Kommentar rapport Q1-2022
2022-08-24: Analyst Group – Kommentar rapport Q2-2022
2022-11-23: Analyst Group – Kommentar rapport Q3-2022

IR Kontakt
[email protected]

Rapporter och dokument för nedladdning

Finansiell kalender

  • Årsstämma 2023, 7 juni 2023
  • Delårsrapport Q2 2023, 23 augusti 2023
  • Delårsrapport Q3 2023, 22 november 2023
  • Bokslutskommuniké 2023, 21 februari 2024

Bolagsstyrning

VD & styrelseledamot Pehr-Johan Fager, född 1953, är verkställande direktör i Zoomability sedan januari 2018 och styrelseledamot sedan mars 2018. Pehr-Johan Fager innehar en fil. kand. i kemi och biologi från Uppsala universitet. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknikindustrin, både från multinationella företag och mindre bolag. Stationerad i Sverige har han under den tiden haft hela världen som arbetsfält med störst erfarenhet från EU-länder, USA, Kina och Japan. Förutom företagsledning, sälj och marknad har han varit mycket engagerad i R&D, och IT samt regulatoriska frågor och kvalitetsfrågor. Pehr-Johan har de senaste 12 åren arbetat som managementkonsult med fokus på att hjälpa företag att utvecklas och bli lönsamma. Utöver uppdragen i Zoomability är Pehr-Johan VD i AreBe Group AB och har några andra styrelseuppdrag. Han är också ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet.

Styrelseordförande Karl-Axel Sundkvist, född 1962, är ordförande i Zoomability sedan mars 2018. Karl-Axel är en ekonom som arbetar med ledar- och organisations- samt prestationsutveckling inom näringsliv, offentlig verksamhet samt inom idrotten. 1996 coachade han kanotdamer till OS-guld i Atlanta och blev utsedd till Sveriges främsta idrottsledare. Att skapa framgångsrika mentala bilder och sedan överföra dem till verklighet är ett område där idrotten och affärsutveckling möts. Utöver uppdraget inom Zoomability innehar Karl styrelseuppdrag inom investment bolaget Falvir AB och listade bolaget Tikspac AB.

Styrelseledamot Ted Tigerschiöld, född 1993, är ledamot i Zoomability sedan December 2018. Ted är civilingenjör i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Teds intresse for Zoomen väcktes då han såg vilket enormt värde och glädje den gav till närstående som använde den. Han har erfarenhet av arbete inom bland annat försäkring, elektroniktillverkning, försvar och utbildning.

Styrelseledamot Robert Olrog, född 1995, är ledamot i Zoomability sedan september 2020. Robert är utbildad ingenjör med en examen från Kungliga Tekniska Högskolan samt university of Cambridge. Under sina studier har han inriktat sig på frågor gällande industriella system och produktion. Han har även erfarenhet av hållbarhet, IT, tillverkning samt rådgivning för infrastrukturprojekt.

Revisorer
Jimmy Nybom
Auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton