Zoomability Int AB utvecklar, producerar och vidaresäljer det eldrivna fordonet Zoom Uphill via sitt helägda dotterbolag Zoomability AB, som i sin tur har ett dotterbolag i USA, Zoomability INC. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av diverse fysiska nedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer runtom om i världen. USA är den största marknaden med flest sålda fordon följt av Sverige, Nederländerna och Italien. Försäljningen bedrivs via olika partners runt om i världen. Totalt finns det Zoom Uphill i mer än 15 länder.

Anmälningssedel för TO1

Teckningsperiod är mellan 17 augusti – 31 augusti 2021. För anmälningssedel och mer information klicka här.

Aktien handlas på Spotlight Stock Market
https://spotlightstockmarket.com/

För pressmeddelanden se
”Nyheter” om Zoomability på Spotlight

Analyser och intervjuer
2021-02-26: Mangold Fondkommission – Banat för friktionslös framfart
2021-05-10: Analyst Group – Förväntat kapitaltillskott möjliggör expansion
2021-05-19: Analyst Group – Intervju med VD Pehr-Johan Fager
2021-05-19: Analyst Group – Kommentar Q1-rapport
2021-05-20: Mangold Fondkommission – Full fart mot Amerika

IR Kontakt
[email protected]

Rapporter och dokument för nedladdning

Finansiell kalender

  • Kvartal två 17 augusti 2021
  • Kvartal tre 23 november 2021
  • Bokslutskommuniké 24 februari 2022
  • Kvartal ett 2022 18 maj 2022

Bolagsstyrning

VD & styrelseledamot Pehr-Johan Fager, född 1953, är verkställande direktör i Zoomability sedan januari 2018 och styrelseledamot sedan mars 2018. Pehr-Johan Fager innehar en fil. kand. i kemi och biologi från Uppsala universitet. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknikindustrin, både från multinationella företag och mindre bolag. Stationerad i Sverige har han under den tiden haft hela världen som arbetsfält med störst erfarenhet från EU-länder, USA, Kina och Japan. Förutom företagsledning, sälj och marknad har han varit mycket engagerad i R&D, och IT samt regulatoriska frågor och kvalitetsfrågor. Pehr-Johan har de senaste 12 åren arbetat som managementkonsult med fokus på att hjälpa företag att utvecklas och bli lönsamma. Utöver uppdragen i Zoomability är Pehr-Johan VD i AreBe Group AB och har några andra styrelseuppdrag. Han är också ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet.

Styrelseordförande Karl-Axel Sundkvist, född 1962, är ordförande i Zoomability sedan mars 2018. Karl-Axel är en ekonom som arbetar med ledar- och organisations- samt prestationsutveckling inom näringsliv, offentlig verksamhet samt inom idrotten. 1996 coachade han kanotdamer till OS-guld i Atlanta och blev utsedd till Sveriges främsta idrottsledare. Att skapa framgångsrika mentala bilder och sedan överföra dem till verklighet är ett område där idrotten och affärsutveckling möts. Utöver uppdraget inom Zoomability innehar Karl styrelseuppdrag inom investment bolaget Falvir AB och listade bolaget Tikspac AB.

Styrelseledamot Ted Tigerschiöld, född 1993, är ledamot i Zoomability sedan December 2018. Ted är civilingenjör i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Teds intresse for Zoomen väcktes då han såg vilket enormt värde och glädje den gav till närstående som använde den. Han har erfarenhet av arbete inom bland annat försäkring, elektroniktillverkning, försvar och utbildning.

Styrelseledamot Robert Olrog, född 1995, är ledamot i Zoomability sedan september 2020. Robert är utbildad ingenjör med en examen från Kungliga Tekniska Högskolan samt university of Cambridge. Under sina studier har han inriktat sig på frågor gällande industriella system och produktion. Han har även erfarenhet av hållbarhet, IT, tillverkning samt rådgivning för infrastrukturprojekt.

Revisorer
Jimmy Nybom
Auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton