Zoomability Int AB utvecklar, producerar och vidaresäljer det eldrivna fordonet Zoom Uphill via sitt helägda dotterbolag Zoomability AB, som i sin tur har ett dotterbolag i USA, Zoomability INC. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av diverse fysiska nedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer runtom om i världen. USA är den största marknaden med flest sålda fordon följt av Sverige, Nederländerna och Italien. Försäljningen bedrivs via olika partners runt om i världen. Totalt finns det Zoom Uphill i mer än 15 länder.

Aktien handlas på Spotlight Stock Market
https://spotlightstockmarket.com/

För pressmeddelanden se
”Nyheter” om Zoomability på Spotlight

IR Kontakt
[email protected]

Rapporter och dokument för nedladdning

Finansiell kalender

  • Kvartal ett 19 maj 2020
  • Årsstämma 4 juni 2020
  • Kvartal två 25 augusti 2020
  • Kvartal tre 24 november 2020
  • Bokslutskommunike 24 februari 2021

Bolagsstyrning

VD & styrelseledamot Pehr-Johan Fager, född 1953, är verkställande direktör i Zoomability sedan januari 2018 och styrelseledamot sedan mars 2018. Pehr-Johan Fager innehar en fil. kand. i kemi och biologi från Uppsala universitet. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknikindustrin, både från multinationella företag och mindre bolag. Stationerad i Sverige har han under den tiden haft hela världen som arbetsfält med störst erfarenhet från EU-länder, USA, Kina och Japan. Förutom företagsledning, sälj och marknad har han varit mycket engagerad i R&D, och IT samt regulatoriska frågor och kvalitetsfrågor. Pehr-Johan har de senaste 12 åren arbetat som managementkonsult med fokus på att hjälpa företag att utvecklas och bli lönsamma. Utöver uppdragen i Zoomability är Pehr-Johan VD i AreBe Group AB och har några andra styrelseuppdrag. Han är också ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet.

Styrelseordförande Karl-Axel Sundkvist, född 1962, är ordförande i Zoomability sedan mars 2018. Karl-Axel är en ekonom som arbetar med ledar- och organisations- samt prestationsutveckling inom näringsliv, offentlig verksamhet samt inom idrotten. 1996 coachade han kanotdamer till OS-guld i Atlanta och blev utsedd till Sveriges främsta idrottsledare. Att skapa framgångsrika mentala bilder och sedan överföra dem till verklighet är ett område där idrotten och affärsutveckling möts. Utöver uppdraget inom Zoomability innehar Karl styrelseuppdrag inom investment bolaget Falvir AB och listade bolaget Tikspac AB.

Styrelseledarmot Christian Kronegård, född 1988, är ledamot i Zoomability sedan november 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav.

Styrelseledarmot Ted Tigerschiöld, född 1993, är ledamot i Zoomability sedan December 2018. Ted är civilingenjör i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Teds intresse for Zoomen väcktes då han såg vilket enormt värde och glädje den gav till närstående som använde den. Han har erfarenhet av arbete inom bland annat försäkring, elektroniktillverkning, försvar och utbildning.

Revisorer
Thomas Daae (Zoomability Int AB)
Auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton
Jimmy Nybom (Zoomability AB)
Auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton